Samen werken aan een inclusiever Rotterdam met Social Return!

Rotterdam is een stad die bekend staat om haar innovatieve en vooruitstrevende aanpak op het gebied van Social Return on Investment (SROI). SROI is een aanpak waarbij bedrijven, overheden en non-profitorganisaties samenwerken om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en hen te helpen bij het vinden van werk. Het doel is om niet alleen economische waarde te creëren, maar ook sociale waarde door het creëren van kansen voor mensen die anders misschien niet in staat zouden zijn om werk te vinden.

In Rotterdam hebben bedrijven en overheden de handen ineengeslagen om SROI-programma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Deze programma’s zijn gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, mensen met een handicap of mensen zonder opleiding. Door deze mensen de kans te geven om werkervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren, kunnen ze hun zelfvertrouwen vergroten en hun kansen op langdurige werkgelegenheid verbeteren.

Een goed voorbeeld van zo’n samenwerking is tussen gemeente Rotterdam en Stedin. Stedin heeft zich gecommitteerd aan het creëren van 1.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de komende vijf jaar. De gemeente Rotterdam ondersteunt dit initiatief door middel van subsidies, trainingen en andere faciliteiten.

Een ander voorbeeld is het project ‘Werkgeversservicepunt Rijnmond’, dat wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam en het UWV. Dit project is gericht op het ondersteunen van werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten voor hun vacatures. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op gespecialiseerde jobcoaches, die hen helpen bij het vinden van geschikte kandidaten en het opstellen van vacatureteksten.

Deze initiatieven hebben niet alleen geleid tot meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tot meer samenwerking tussen bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. Door samen te werken aan SROI-programma’s kunnen we niet alleen economische waarde creëren, maar ook sociale waarde toevoegen aan onze samenleving.

Kortom, Social Return on Investment is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en hen te helpen bij het vinden van werk. In Rotterdam hebben bedrijven en overheden laten zien dat ze bereid zijn om samen te werken om deze doelstelling te bereiken. Door deze initiatieven voort te zetten en uit te breiden, kunnen we onze samenleving nog inclusiever maken en meer kansen bieden aan iedereen die wil werken.

Laten we samenwerken aan een inclusievere samenleving en meer kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ontdek hoe Social Return on Investment in Rotterdam werkt en hoe uw bedrijf hieraan kan bijdragen. Lees ons artikel op socialreturn.nu en laten we samenwerken aan social return in Rotterdam!

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *