Bouw aan een inclusief Rotterdam met Social Return!

Social Return Rotterdam

Social Return in Rotterdam: Investeren in Mensen

Social Return is een belangrijk initiatief dat steeds meer aandacht krijgt in Rotterdam. Het concept draait om het creëren van kansen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om langdurig werklozen, mensen met een beperking of statushouders.

In Rotterdam wordt Social Return gezien als een manier om niet alleen te investeren in projecten en diensten, maar ook in de lokale gemeenschap. Door bedrijven te verplichten een bepaald percentage van hun opdrachten te besteden aan het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, wordt er gewerkt aan een inclusievere samenleving.

Bedrijven die actief zijn in Rotterdam worden aangemoedigd om Social Return op te nemen in hun aanbestedingen en opdrachten. Op deze manier dragen zij bij aan het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van mensen die moeite hebben om werk te vinden.

Door middel van trainingen, begeleiding en coaching krijgen deze mensen de kans om zich verder te ontwikkelen en waardevolle werkervaring op te doen. Dit leidt niet alleen tot persoonlijke groei, maar ook tot een versterking van de lokale economie.

Rotterdam zet zich dus actief in voor Social Return, waarbij het belangrijkste doel is om iedereen de kans te geven om mee te doen in onze maatschappij. Door samen te werken aan inclusiviteit en diversiteit, bouwen we aan een stad waar iedereen kan profiteren van economische groei en sociale vooruitgang.

Investeer in inclusiviteit met Social Return Rotterdam!

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.